STATUS SERVER
Status Server : ออนไลน์ ผู้เล่นออนไลน์ : 4 คน เซิฟเวอร์เปิดมาเเล้ว : วัน
EXP Boosted : 15000% Money Boosted : 15000%
คำสั่งต่างๆ

- พิมพ์คำสั่ง /NS ลงในช่องแชท (เปิดใช้งาน ห้ามใช้ปืนลูกซองทุกกระบอก)

- พิมพ์คำสั่ง /NB ลงในช่องแชท (เปิดใช้งาน ห้ามใช้ปืนบาเรททุกกระบอก)

- พิมพ์คำสั่ง /NM ลงในช่องแชท (เปิดใช้งาน ห้ามใช้หน้ากาก)

- พิมพ์คำสั่ง /NK ลงในช่องแชท (เปิดใช้งาน ใช้มีด M-7)

- พิมพ์คำสั่ง /GR ลงในช่องแชท (เปิดใช้งาน กฏกติกาการแข่งขันปี 2018)

เข้าสู่ระบบ
FANPAGE